DEDALO 2 / DEDALUS 2

N. 317

 
 
 

Ruggero Lenci e Nilda Valentin - 2006DEDALO 2 / DEDALUS 2
N. 317
Acciaio Inox / Stainless Steel
4x4x14 cm. / 1.57"x1.57"x5.5"
2Kg. / 4.5 pounds
Quattro parti / Four parts